Centra Edukacyjne w Gminie Sianów

Centra Edukacyjne w Gminie Sianów to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska oraz Gminę Sianów, współfinansowany przez Województwo Zachodniopomorskie.

Projekt „Centra Edukacyjne w Gminie Sianów” to modelowe rozwiązanie w zakresie podniesienia umiejętności i kompetencji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, połączone z organizacją ich czasu wolnego oraz rozwojem społeczeństwa. Projekt, którego realizacja rozłożona jest w czasie od 2 kwietnia do 30 listopada 2011 r. zakłada organizację zajęć z nauki języka angielskiego i matematyki dla 36-osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w wieku 10-12 lat (9 wsi: Sucha Koszalińska, Kleszcze, Osieki, Skibno, Skibienko, Iwięcino, Wierciszewo, Bielkowo, Rzepkowo) – łącznie 198 godziny zajęć języka angielskiego oraz 198 godzin zajęć z matematyki.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na powstałe w ostatnim okresie dysproporcje w dostępie do dodatkowych zajęć edukacyjnych pomiędzy dziećmi z terenów wiejskich i miejskich. Dzięki podjętym działaniom zminimalizuje się powstałe zaniedbania oraz wpłynie się na wzrost poziomu wiedzy i kompetencji wśród 36-osobowej grupy dzieci i młodzieży ze wsi. Ponadto rozszerzy się ofertę zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży na terenie Gminy Sianów.

Projekt przyczyni się także do nawiązania współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a organizacją pozarządową działającą na terenie wiejskim oraz wzrost znaczenia organizacji społecznych w życiu gminy.

Termin realziacji projektu: 2.04.2012 - 30.11.2012 r.

Koszt projektu: 16 324,00 PLN

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press