Sianowskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Sianowskie Centrum Organizacji Pozarządowych to projekt finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz budżetu Gminy Sianów.

Realizacja projektu rozłożona w czasie od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 r. zakłada wzmocnienie potencjału 10 organizacji pozarządowych posiadających swoją siedzibę na terenie gminy Sianów poprzez uruchomienie lokalnego centrum organizacji pozarządowych zapewniającego infrastrukturalne wsparcie organizacjom o niskim stopniu rozwoju oraz wszechstronną pomoc przy tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów trzeciego sektora.

W ramach realizacji zadania przewiduje się uruchomienie wspólnie z partnerem – Gminą Sianów, Centrum Organizacji Pozarządowych, oferujące wspólną infrastrukturę (2 pomieszczenia biurowe, toalety, sala wykładowa na 60 osób, obiekt w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) do działalności NGO nad którą czuwać będzie zatrudniony pracownik sekretariatu oraz kompleksowe wsparcie. Działanie pozwoli  rozwinąć ofertę i ustabilizować działalność NGO młodych lub słabych infrastrukturalnie. 10 NGO poprzez kompleksowe usługi (wg ustalonego katalogu usług: prawne, księgowe, marketingowe itp.), uzyskują pomoc adekwatną do ich potrzeb, rozszerzą zakres swojej działalności i umocnią pozycję. Dodatkowo poprzez system 5 modułów szkoleniowych członkowie poszczególnych NGO uzyskają wiedzę niezbędną do działalności społecznej i rozwoju potencjału III sektora. Dodatkowym efektem całego przedsięwzięcia będzie opracowanie 10 Indywidualnych Planów Rozwoju poszczególnych NGO (w ramach tutoringu), dzięki czemu wypracowany zostanie model współpracy z samorządem i/lub biznesem, a organizacje rozwiną swoją ofertę społeczną i powiększą zasoby.

Powstała infrastruktura wsparcia dla NGO oraz rozwinięte zasoby realizatorów projektu przyczynią się do zbudowania silnej i stabilnej instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) będzie funkcjonował również po zakończeniu projektu, stabilność finansowania i dostępność dla NGO zapewnia partner projektu (Gmina Sianów – jednostka samorządu terytorialnego). Wsparcie ze strony samorządu potwierdzone zostało umową partnerską.

Termin realizacji projektu: 1.06.2012 - 31.12.2012

Wartość projektu: 62 420,00 PLN

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press