Aktualności

Prace konserwatorskie przy kościele w Suchej Koszalińskiej

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe. Realizuje projekt pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach korony gotyku jamneńskiego celem zwiększenia potencjału dziedzictwa Pomorza Zachodniego”... czytaj...

Po LIX Sesji Rady Miejskiej w Sianowie!

15 października 2018 r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, odbyła się LIX Sesja miejscowej Rady Miejskiej. Ponieważ została zwołana w trybie paragrafu 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów, w zaproponowanym „Porządku obrad”, nie było „Wystąpień obywatelskich”!... czytaj...

Sianowska Akademia Seniora nie zwalnia tempa.

Warsztaty basenowe, zielarskie, rękodzielnicze, komputerowe, językowe, obsługi urządzeń mobilnych, kulinarne, teatralne, plastyczne, jogi, rekreacji czekają co tydzień na sianowskich seniorów. Z oferty korzysta 140 osób. Środki na ten cel pozyskało Stowarzyszenie Sianowska Akademia Seniora z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Województwa Zachodniopomorskiego... czytaj...

Kolejne szkolenia w Centrum Organizacji Pozarządowych w Sianowie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska dzięki dotacji z Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych prowadzi w tym roku Centrum Organizacji Pozarządowych. Wsparciem instytucji objętych zostało 10 podmiotów... czytaj...

Po LVIII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie!

24 września 2018 r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, odbyła się LVIII Sesja miejscowej Rady Miejskiej. czytaj...

 

< Poprzednie 12345678910111213 Następne >

Archiwum

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group