Aktualności

Drudzy w Bielkowie, pierwsi w Ratajkach, drudzy w Mokrem i…

Od 2015 r. Sołectwo Sucha Koszalińska – po kilku latach przerwy – rokrocznie bierze udział w gminnych zmaganiach o tytuł „Najpiękniejszego wieńca dożynkowego”!... czytaj...

Dożynki Gminne w Karnieszewicach

Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zaprasza na Dożynki Gminne, które odbędą się 8 września w Karnieszewicach. Początek godzina 14:30. czytaj...

Po LVI i LVII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie!

LVI Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, która odbyła się 2 lipca 2018 r. w Sianowie, została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów w trybie paragrafu 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów... czytaj...

Szkolenie dla przedstawicieli sianowskich organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska będące realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia dla NGO” zaprasza na szkolenie z zakresu „Budowy wizerunku dla organizacji pozarządowych”, które odbędzie się 25 sierpnia 2018 r. w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych. ... czytaj...

90-tka Pani Stanisławy Pietrasik!

13 grudnia 2016 r., wolą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sucha Koszalińska, zdecydowano się wprowadzić w Sołectwie, zwyczaj honorowania upominkami „okrągłych” rocznic urodzin – od 90 lat i zawarcia związku małżeńskiego – od 50 lat!... czytaj...

 

< Poprzednie 12345678910111213 Następne >

Archiwum

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group