Po posiedzeniu Komisji Rolnej i XLIV Sesji Rady Miejskiej w Sianowie!

            Odpowiednio: 13 i 27 września 2017 r., w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, miały miejsce: posiedzenie Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie i XLIV Sesja miejscowej Rady Miejskiej.

            Tematami posiedzenia Komisji Rolnej RM w Sianowie z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli z udziałem Z-cy Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Marcina Posmyka, były:

            - Zmiany w Referacie Gospodarki Komunalnej, Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie. Poinformował o nich Z-ca Burmistrza – Marcin Posmyk. Odeszła Wioleta Bogdan. Zatrudniono Aleksandrę Bednarczyk, której powierzono stanowisko ds. budownictwa. Zastępcą Kierownika Referatu została Aneta Ordak.

            - Zmiany w odbiorze odpadów wielkogabarytowych. Poinformował o nich Dawid Tokarczyk, zatrudniony w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami. Zasadnicza zmiana, to odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed nieruchomości! Uwagami i propozycjami usprawnienia odbioru podzielili się obecni Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli.

            - „Plany finansowo-rzeczowe Sołectw/Osiedli na rok 2018”, O konieczności opracowania „Projektów planów wydatków Sołectw/Osiedli na rok 2018” - do 29 września 2017 r. - poinformowała Adriana Bober, zatrudniona na stanowisku ds. rolnictwa.

            - Sprawy różne. W tym punkcie posiedzenia, Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, zapytał o termin rozpoczęcia prac przy przebudowie ul. Lipowej w Suchej Koszalińskiej oraz zgłosił problem z przepompownią ścieków na tej ulicy, szczególnie w czasie intensywnych opadów deszczu. Poprosił też o przygotowanie pisemnej informacji na temat zimowego utrzymania dróg: gminnych, powiatowych i wojewódzkich (tak, jak to ma miejsce w przypadku Suchej Koszalińskiej), przebiegających przez nasze sołectwa.

            Na koniec zaprosił Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego, Z-cę Burmistrza – Marcina Posmyka i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sianowie – Janusza Machałę oraz wszystkich Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, na Forum Sołtysów Powiatu Koszalińskiego do Dobrzycy, które będzie miało miejsce 30 września 2017 r., od godz. 10.oo.  

            Z kolei XLIV Sesja Rady Miejskiej w Sianowie - była dla Sołtysa Sołectwa Sucha Koszalińska okazją do zabrania głosu w punkcie „Wystąpienia Obywatelskie”.

            Zabierając głos, tradycyjnie podzielił swoje wystąpienie na dwie części.        Jako Sekretarz Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie:

            - poinformował, o przebiegu, szóstego już w tym roku – posiedzenia Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, które miało miejsce w Dobrzycy 19 września 2017 r.,

            - zaprosił raz jeszcze Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego, Z-cę Burmistrza – Marcina Posmyka i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sianowie – Janusza Machałę oraz wszystkich Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, na Forum Sołtysów Powiatu Koszalińskiego do Dobrzycy, które będzie miało miejsce 30 września 2017 r.. od godz. 10.oo.   

            Jako Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska:

            - zapytał o możliwość realizacji postanowień „Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna” § 4. 4.,

            - zapytał o losy wystąpień obywatelskich, zgłoszonych na Sesjach Rady Miejskiej przez niego, na które nie otrzymał odpowiedzi.

            Odpowiedzi Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego, nie usatysfakcjonowały pytającego.

            Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, planowana jest 25 października 2017 r., w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, o godz. 10.oo.

                                                                                                                 Ryszard Wątroba

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press