Białe rowerki na ścieżce rowerowej w Suchej Koszalińskiej!

            Problem braku poziomego oznakowania ścieżek rowerowych przebiegających przez miejscowość Sucha Koszalińska - przy drodze wojewódzkiej nr 203 i drodze powiatowej nr 3504Z - pojawił się na Sesji Rady Miejskiej w Sianowie 30 maja 2016 r.

            O swoim wystąpieniu na wyżej wymienionej sesji, Sołtys poinformował Mieszkańców na Zebraniu Wiejskim Sołectwa Sucha Koszalińska, które odbyło się 3 czerwca 2016 r.

            Tego samego dnia, z Referatu Gospodarki Komunalnej, Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, wyszło pismo do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w tej sprawie i... nastała ponad dwumiesięczna cisza!

            23 sierpnia 2016 r., do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, wpłynęła obiecująca odpowiedź: „Odpowiadając na pismo nr GKAPP.7226.3.6.2016 w części dotyczącej oznakowania poziomego ścieżek rowerowych w m. Sucha Koszalińska informuję, że wnioskowane oznakowanie oraz pozostałe zmiany w oznakowaniu poziomym, wynikające ze zmiany projektu organizacji ruchu w ciągu drogi nr 203, zostaną wprowadzone w roku 2017’.

            Z nastaniem lata 2017 r., Sołtys co najmniej dwukrotnie, osobiście rozmawiał z Kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – Andrzejem Lesiszem, przypominając o pisemnej deklaracji z sierpnia 2016 r.

            Decydująca okazała się jednak rozmowa, którą Sołtys przeprowadził z Kierownikiem Andrzejem Lesiszem 28 września 2017 r. Już następnego dnia, białe rowerki pojawiły się na ścieżce rowerowej w Suchej Koszalińskiej, biegnącej wzdłuż przebiegającej przez naszą miejscowość drogi wojewódzkiej nr 203.

            W tym momencie do – poziomego – oznakowania został fragment  ścieżki rowerowej, biegnący wzdłuż drogi powiatowej nr 3504Z z Suchej Koszalińskiej w kierunku Kleszcz.

            Z informacji, jaką uzyskał Sołtys od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie – Mieczysława Zwolińskiego wynika, że stanie się to do końca maja 2018 r. Do tego czasu bowiem, ma zostać zakończona budowa ścieżki rowerowej do Osiek Koszalińskich!

            Za jedno należy w tym momencie podziękować! Na zakończenie drugiego – jeszcze trochę poczekać!

                                                                                    Tekst i zdjęcia – Ryszard Wątroba   

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press