Młodzieżowy Klub Edukacyjny

Głównym założeniem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności wśród 30 dzieci, z terenów wiejskich, w wieku 10-12 lat oraz stworzenie warunków do zniwelowania powstałych różnic edukacyjnych pomiędzy dziećmi ze wsi i miasta. Celem cząstkowym miało być nawiązanie współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a organizacją pozarządową działającą na terenie wiejskim oraz wzrost znaczenia organizacji społecznych w życiu gminy.

W ramach projektu w miejscowościach Sucha Koszalińska, Iwięcino oraz Sianów zorganizowano 144 godzin zajęć z nauki języka angielskiego i matematyki, z których łącznie skorzystało 77 osób. Efektem podjętych działań był wzrost poziomu wiedzy dzieci w przedmiotowym zakresie o ponad 50% z języka angielskiego (test początkowy: średnio 80 punktów na 174 możliwe, test końcowy średnio: 122 punkty na 174 możliwe) oraz o blisko 50% z matematyki (test początkowy: średnio 19 punktów na 48 możliwych, test końcowy: średnio 37 punktów na 48 możliwych).

Przedsięwzięcie zostało wsparte ze środków Województwa Zachodniopomorskiego i Gminy Sianów.

Termin realizacji projektu: 1.08.2009 – 30.09.2009

Tomasz Tesmer

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press