Zawiadomienie o zebraniu wiejskim - 15.12.2017 r.

Sucha Koszalińska,  1 grudnia  2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1  Statutu Sołectwa  Sucha Koszalińska,  stanowiącego załącznik  Nr 17  do uchwały  Rady Miejskiej  w Sianowie  z  29  grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie  i Mieście Sianów ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005r. Nr 26, poz. 548)  zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SUCHA KOSZALIŃSKA

Zebranie odbędzie się 15 grudnia 2017 r. o godz. 17.45 (pierwszy termin zebrania) w przypadku braku quorum, drugi termin zebrania godz.18.oo. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej.

Porządek  zebrania:
1.  Otwarcie  zebrania i stwierdzenie quorum.
2.  Przedstawienie  i przyjęcie „Porządku  zebrania”.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  zebrania,  odbytego 28 września  2017 r
4. Informacja na temat stanu zaawansowania tematu budowy sieci gazowej w  Sołectwie Sucha Koszalińska.
5. Paczki świąteczno-noworoczne dla dzieci urodzonych w roku 2002 i młodszych.   
6. Przedstawienie propozycji zmian w „Planie finansowo-rzeczowym Sołectwa na rok 2017”. Dyskusja. Podjęcie uchwały.
7.  Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania.
8.  Zamknięcie zebrania.

Proszę  Mieszkańców o liczne przybycie!

SOŁTYS  SOŁECTWA  SUCHA KOSZALIŃSKA
Ryszard Wątroba                          

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press