Nauka pływania w gminie Sianów

Nauka pływania w gminie Sianów 

W gminie Sianów od września br. wdrażana jest kolejna edycja programu Aqua edukacja. Tym razem organizatorem i promotorem zajęć jest Sianowska Fundacja Jesteśmy Razem, która pozyskała środki z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zgodnie z założeniami projektem objęto 165 dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Młodzież podzielona na 11 piętnastoosobowych grup uczęszcza na zajęcia w Parku Wodnym w Koszalinie.

Na zdjęciach zajęcia grupy dzieci z SP w Suchej Koszalińskiej (archiwum SP Sucha Koszalińska)

Tomasz Tesmer

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press