Po opłatkowym posiedzeniu Komisji Rolnej i XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie!

Odpowiednio: 19 i 20 grudnia 2017 r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, miały miejsce: opłatkowe posiedzenie Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Sianowie i XLVIII Sesja miejscowej Rady Miejskiej.

Opłatkowe posiedzenie Komisji Rolnej RM w Sianowie z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli z udziałem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego i Jego Z-cy - Marcina Posmyka, było okazją do podtrzymania wigilijnej tradycji łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń świąteczno-noworocznych.

Posiedzenie stało się też okazją do przekazania informacji na temat kampanii, której Gmina Sianów jest partnerem – pod nazwą: „Kochasz dzieci nie pal śmieci”.

Szkoleniową częścią posiedzenia była prezentacja multimedialna, zatytułowana: „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznej obsługi zwierząt”, przedstawiona przez przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddziału Regionalnego w Koszalinie.  

Z kolei XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, była dla Sołtysa Sołectwa Sucha Koszalińska okazją do zabrania głosu w punkcie „Wystąpienia Obywatelskie”.

Jako Sekretarz Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie:

- poinformował, o przebiegu, siódmego już w tym roku – posiedzenia Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, które miało miejsce w Koszalinie 14 grudnia 2017 r., 

Jako Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska:

- ponownie podniósł problem braku odwodnienia nowej nawierzchni i tak zwanych „mijanek”, o którym mówił na Sesji Rady Miejskiej w Sianowie w dniu 27 listopada 2017 r., a do czego zobowiązał się wobec Mieszkańców, na Zebraniu Wiejskim Mieszkańców Sołectwa Sucha Koszalińska w dniu 15 grudnia 2017 r.

- złożył Życzenia Świąteczno-Noworoczne.

Odpowiedzi Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego, nie usłyszał bowiem, musiał opuścić salę posiedzeń – o czym poinformował wcześniej Przewodniczącego Rady Miejskiej – Janusza Machałę, a przed zabraniem głosu, także wszystkich obecnych! .

Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, już w nowym 2018 r.

Ryszard Wątroba

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press