Akademia Liderów, Liderek i Młodych Liderów

Akademia Liderów, Liderek i Młodych Liderów to cykl projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Województwo Zachodniopomorskie i Gminę Sianów.

Projekty miały na celu przygotowanie osób do prowadzenia samodzielnej animacji i pełnienia aktywnej roli społecznej w swojej miejscowości. Zakładały przeprowadzenie cyklu trzech kilkudniowych szkoleń dla określonej grupy osób, obejmujących m.in. na: warsztaty kreatywności, zasady dobrej komunikacji, metody rozwiązywania konfliktów, możliwości partnerstwa publiczno – prywatnego, jak skutecznie pracować w grupie, zasady współpracy z mediami, działania metodą projektu. Osoby wyróżniające się z całej grupy miały możliwość przeprowadzenia warsztatów, za które otrzymali dodatkowe wynagrodzenie.

Efektem przedsięwzięcia było opracowanie Planów Odnowy Miejscowości w sołectwach: Kłos, Bielkowo, Ratajki, Sierakowo Sławieńskie, Kleszcze, Szczeglino Nowe

Termin realizacji projektów:

  • Akademia Liderów Lokalnych: 1.09.2009 – 1.04.2010 (dofinansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
  • Akademia Liderek Lokalnych: 01.11.2010 – 31.12.2010 (dofinansowanie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)
  • Akademia Liderek Lokalnych: 1.08.2010 – 31.12.2010 (dofinansowanie Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)
  • Akademia Młodego Lidera: 1.08.2010 – 30.11.2010 (dofinansowanie Województwo Zachodniopomorskie oraz Gmina Sianów

Tomasz Tesmer

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press