Liderzy Lokalni Gminy Sianów

Liderzy Lokalni Gminy Sianów to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska oraz Gminę Sianów, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie zakłada podniesienie kwalifikacji społecznych 20 aktywnie działających mieszkańców Gminy Sianów do prowadzenia animacji na poziomie poszczególnych miejscowości.

Projekt zakłada organizację 8 modułów szkoleniowych obejmujących tematykę: JESTEŚMY GRUPĄ, ANIMUJEMY CZAS WOLNY, JESTEŚMY „GENDER", POTRAFIMY ROZMAWIAĆ, JESTEŚMY AKTYWNI, PLANUJEMY DZIAŁANIE, SZUKAMY WSPARCIA, JESTEŚMY LIDERAMI, RADZIMY SOBIE ZE STRESEM, kurs z zakresu pierwszej pomocy.

Po zakończeniu 8 modułów szkoleniowych organizowanych głównie w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sianów uczestnicy zajęć udadzą się na dwudniowe spotkanie do Mielna, pod hasłem „Indywidualna diagnoza". Działanie to polegać będzie na samodzielnym wypracowaniu w trakcie 16-h warsztatów charakterystyki problemów poszczególnych miejscowości (uzależnione od ilości osób z poszczególnych miejscowości). Prace nad lokalnymi diagnozami moderowane będą przez trenera zatrudnionego na umowę cywilno prawną. Tego typu spotkanie zorganizowane w hotelu znajdującym się w atrakcyjnej lokalizacji będzie miało również charakter nagrody za zaangażowanie w sprawy lokalnych społeczności.

Termin realizacji projektu: 1.03.2011 – 30.06.2011

Tomasz Tesmer

Kontakt

Sołtys: Ryszard Wątroba, 604 400 355
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Morska 4/1
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Press