Dopisała pogoda! Dopisali Uczestnicy! (1)

            Dopisała pogoda! Dopisali Uczestnicy! Zarówno I Rowerowego Rajdu Rodzinnego, jak i zabawy tanecznej!

            W porównaniu do imprez z lat poprzednich, tegoroczny Festyn Sołecki w Suchej Koszalińskiej, rozpoczął się inaczej!

            W sobotę, 30 czerwca 2018 r., od godziny 15.oo do 16.oo, na placu przy Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej, można było zgłosić się do udziału w rajdzie, który otwierał nową ścieżkę rowerową z Suchej do Kleszcz i dalej do miejscowości Łazy! Także tą, która prowadzi od niedawna przez park, a które zawdzięczamy, przynajmniej w połowie, Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów – Maciejowi Berlickiemu i Jego Zastępcy – Marcinowi Posmykowi!

            Z zaproszenia Organizatorów skorzystały 34 osoby. Od dzieci poniżej 10 lat, oczywiście pod opieką rodzica lub innej osoby - prawnego opiekuna, po osoby dorosłe.

            Uczestników I Rowerowego Rajdu Rodzinnego z Suchej Koszalińskiej do Kleszcz i z powrotem, powitał Sołtys – Ryszard Wątroba, i czworo – z sześciorga – Członków Rady Sołeckiej: Barbara Szczerkowska, Bernard Pacewicz, Marek Szczerkowski i Przemysław Tymiński.

            Nieco ponad 3 km rajd - trasę zmierzono urządzeniem użyczonym przez Dariusza Jarosza - poprzedziło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Tego symbolicznego aktu dokonali pomysłodawcy imprezy: Barbara i Robert Szczerkowscy oraz najmłodszy Uczestnik imprezy – Aleksandra Wdowiak!

            W Kleszczach, na wszystkich Uczestników rajdu - ubranych w kamizelki ostrzegawcze, przekazane przez Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie i Posterunek Policji w Sianowie – czekały lody ufundowane przez Sołectwo!

            Po rajdzie, asekurowanym przez Funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Sianowie: młodszą inspektor Beatę Bodys i młodszego specjalistę Piotra Wierbiela oraz Katarzynę Jarugę, Uczestnicy rajdu spotkali się w Parku Sołeckim, zwanym także Dworskim, przy ognisku z kiełbaskami, sponsorowanymi przez Tomasza Tesmera – Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska.

            Ognisku, które przygotowała Katarzyna Gniadek, przy materiałowym wsparciu Roberta Szczerkowskiego, towarzyszyło otwarcie powstałego niedawno Placu zabaw!

            Powstały z inspiracji Tomasza Tesmera i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, nowy Plac zabaw w Suchej Koszalińskiej, otworzyły uroczyście: Skarbnik Stowarzyszenia – Krystyna Tesmer i Jej wnuczka Rozalia!

            Przed i pod nowo wybudowaną wiatą rekreacyjną, na licznie zgromadzone dzieci i dorosłych, czekały nowe atrakcje: konkursy na temat bezpieczeństwa, prowadzone przez: młodszą inspektor Beatę Bodys i Annę Abramczuk oraz spotkanie z brązowym medalistą Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce, które odbyły się 8-10 czerwca 2018 r. w Bydgoszczy, Mieszkańcem Suchej Koszalińskiej – Arturem Kuną i Jego trenerem – Adrianem Mikołajczykiem!

            Mieszkańcy i Goście Festynu Sołeckiego w Suchej Koszalińskiej, mieli okazję zobaczyć Artura Kunę, pchającego kulę w Parku Sołeckim, a także posłuchać ciekawego komentarza Jego trenera – Adriana Mikołajczyka!

            Decyzją Rady Sołeckiej – na wniosek Sołtysa – Artur Kuna, został uhonorowany „Kartą upominkową”, wartości 100,oo zł.

            Dzięki wiacie rekreacyjnej, powstałej z kolei, inicjatywy Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie z Prezes Aleksandrą Kowalczyk, przy wsparciu Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie – Urszuli Pietraszkiewicz, można było wygodnie obserwować, zarówno pokaz Artura Kuny, jak i licznie bawiące się dzieci, korzystające z nowego Placu zabaw! I spokojnie oczekiwać zabawy tanecznej dla dorosłych! Z kulinarną niespodzianką!

            Przygotowanie i przeprowadzenie tej i kolejnej części Festynu Sołeckiego, wymagało zaangażowania i pomocy, wielu Osób i Instytucji. W tym: Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów, którego Dyrektorem jest Aleksandra Kowalczyk, Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej, której Dyrektorem jest Alicja Dunowska-Jakóbczak, czy Gminnego Zakładu Komunalnego, którego Dyrektorem jest Jakub Pyżanowski!

            Dziękujemy! Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Sucha Koszalińska!

            Ciąg dalszy nastąpi…!

                                                                                    Tekst i zdjęcia – Ryszard Wątroba

           

           

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group