Dopisała pogoda! Dopisali Uczestnicy! (2)

            Druga część Festynu Sołeckiego w Suchej Koszalińskiej, która rozpoczęła się 30 czerwca 2018 r., o godz. 20.oo, była zdaniem Uczestników i Obserwatorów, równie udana, jak I Rowerowy Rajd Rodzinny z ogniskiem i kiełbaskami! I imprezy im towarzyszące!

            Ostatnie przygotowania do zabawy tanecznej z zespołem muzycznym, rozpoczęły się już tydzień wcześniej, tak zwanym „Pospolitym ruszeniem”, które miało miejsce 23 czerwca 2018 r., w miejscowym Parku Dworskim i jego okolicy oraz wystawieniem zaktualizowanego metalowego baneru, zapowiadającego sołecką imprezę!

            Dzień przed Festynem, przy boisku wielofunkcyjnym, jako pierwsza, pojawiła się grupa montująca namiot gminny, którą tworzyli: Adam Chruszcz, Andrzej Danielewicz, Wiesław Krok, Konstanty Michałowski, Grzegorz Ozga i Tomasz Przygudzki. Po kilku godzinach, namiot stał gotowy do użytku! Bardzo przydał się następnego dnia, podczas zabawy tanecznej!

            Pojawili się też Marian i Mariusz Pająkowie, którzy po konsultacji z Sołtysem, przystąpili do ostatnich prac porządkowych na terenie parku i dodatkowo – ul. Lipowej!

            Od kilku dni trwało przygotowywanie kulinarnej niespodzianki! Dzika, pozyskanego staraniem Członka Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska – Przemysława Tymińskiego, zarazem Członka Koła Łowieckiego „Jeleń” w Koszalinie oraz dzika zasponsorowanego przez wspomniane wyżej Koło Łowieckie! Przygotowaniem tradycyjnie smacznej, kulinarnej niespodzianki dla Mieszkańców i Gości imprezy, zajmowali się Hubert i Tadeusz Banaśkiewiczowie! Dodatkowo dołożyli od siebie stosowną ilość pieczywa!

            W dniu imprezy, w pracach porządkowych i zabezpieczających przed wiatrem, przy nowo wybudowanej wiacie rekreacyjnej, zaangażowani byli natomiast - pośrednio lub bezpośrednio - alfabetycznie biorąc: Radosław Arabasz, Sławomir Gomoliński, Tadeusz Hoszowski, Marcin Jaruga, Tomasz Kuna, Artur Matyszczuk, Jacek Matyszczuk, Barbara Szczerkowska, Robert Szczerkowski, Andrzej Szłapa, Dariusz Szłapa, Grażyna Wątroba, Marcin Wątroba i Ryszard Wątroba.

            23 czerwca 2018 r. od rana, aktywni byli także: elektryk – Michał Masiukiewicz i Pracownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, Mieszkaniec Suchej Koszalińskiej – Ryszard Gniadek!

            Pierwszy z nich zmagał się z – jak się miało później okazać – brakiem dostępu do skrzynki energetycznej (za co w poniedziałek, Energa-Operator SA Oddział w Koszalinie przeprosiła). Drugi natomiast, dzięki zapobiegliwości Sołtysa, zabezpieczał Festyn Sołecki – za zgodą Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie – Jakuba Pyżanowskiego, w beczkę z wodą i agregat prądotwórczy!

            Przy Rowerowym Rajdzie Rodzinnym, a później przy imprezach mu towarzyszących pomagał, nie wymieniony w poprzednim tekście – Andrzej Lichmański. To Jego samochodem przewożone były, między innymi: barierki ochronne, sprzęt nagłaśniający imprezy składające się na cały Festyn Sołecki, banery, stoły rozkładane i krzesła. Przy załadunku, bądź rozładunku – na różnych etapach – pomagali: Sławomir Gomoliński, Tadeusz Hoszowski, Karol Kufta, Marek Szczerkowski, Robert Szczerkowski, Bartłomiej Wątroba i Wiktor Wątroba.

            Transportem służył także – oprócz Organizatorów – Bogdan Pietrzak ze Skibna!

            Wypełnianiu „Kart zgłoszeniowych i oświadczeń Uczestnika I Rowerowego Rajdu Rodzinnego” oraz „Zgód rodziców (opiekunów) na udział dziecka w imprezie”, towarzyszyły bardzo dobre warunki, stworzone przez miejscową szkołę, reprezentowaną przez Czesławę Karaś!

            W Sekretariacie rajdu pracowały: Joanna Tesmer-Wątroba, Barbara Szczerkowska, Marek Szczerkowski, Robert Szczerkowski i Grażyna Wątroba. Medycznie zabezpieczała imprezę lekarz anestezjolog – Katarzyna Jaruga! Nagłaśniał Sołtys Sołectwa!

            Podczas obu części Festynu Sołeckiego, można było sobie zrobić zdjęcia z bocianami namalowanymi przez Adama Maciejewskiego z Węgorzewa Koszalińskiego. Fotościanka – popularnie nazywana monidłem – pojawiła się w Suchej Koszalińskiej staraniem Barbary i Roberta Szczerkowskich i służyć będzie Mieszkańcom i Gościom Sołectwa przebywającym, bądź przejeżdżającym przez Naszą Miejscowość!

            Punktualnie o godzinie 20.oo, rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem muzycznym braci Grzegorza i Ryszarda Andrzejczyków z Węgorzewa Koszalińskiego.

            Dopisało wszystko! Dopisała pogoda! Choć było wietrznie! Dopisali Uczestnicy!

            Dopisało jadło i Grill-bar Eugeniusza Kuca! Były też słodkości upieczone przez – alfabetycznie biorąc – Bożenę Gniadek, Agnieszkę Gomolińską, Paulinę Jarząbek, Barbarę Szczerkowską, Grażynę Wątrobę i Ewę Żmijewską!

            Ciasta serwowały: Anna Mural i Ewa Żmijewska.

            Porcje dziczyzny w smacznej przyprawie z dodatkami i pieczywem, serwowali natomiast: Barbara Szczerkowska, Grażyna Wątroba, Robert Szczerkowski i Przemysław Tymiński.

            O stosownej porze zaświeciły lampy i świece! Pierwsze - staraniem Sołtysa, a także: Ryszarda Gniadka i Marcina Jarugi. Drugie – staraniem Grażyny Wątroby!

            Bawiących się Mieszkańców Sołectwa Sucha Koszalińska i Gości, odwiedzili, między innymi Strażnicy Miejscy z Sianowa o Funkcjonariusze sianowskiego Posterunku Policji!

            Zabawa - zabezpieczana medycznie przez Sebastiana Kuleszę - trwała do białego rana!

            Dziękujemy! Dziękujemy szczególnie za ciepłe słowa o imprezie!

            Sołtys i Rada Sołectwa Sucha Koszalińska!

            Jednocześnie w imieniu Organizatorów: Sołtysa – Ryszarda Wątroby i Członków Rady Sołeckiej: Barbary Szczerkowskiej, Tadeusza Kaczora, Bernarda Pacewicza, Marka Szczerkowskiego, Jarosława Szuplaka i Przemysława Tymińskiego oraz współpracującego z Nimi – Roberta Szczerkowskiego, przepraszamy Mieszkańców Sołectwa Sucha Koszalińska, którzy nie byli na Festynie Sołeckim, za ewentualnie niedogodności. Szczególnie te, po godz. 22.oo!

                                                                                    Tekst i zdjęcia – Ryszard Wątroba

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group