Tak było! Tak jest!

            Jeszcze niedawno, bezpieczne pokonanie tego odcinka, stanowiło niemały problem! Od tygodnia, jest on kolejnym, przyjaznym miejscem dla pieszych i rowerzystów.

            Mowa o niedawnym utrudnieniu, które stosunkowo długo, było przedmiotem rozmów i korespondencji, pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie, a Powiatowym Zarządem Dróg w Koszalinie!

            28 maja 2018 r., z Referatu Gospodarki Komunalnej, Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, wyszło pismo skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, następującej treści:

            „Na wniosek Sołtysa wsi Sucha Koszalińska, Urząd Gminy i Miasta w Sianowie zgłasza następujący problem na drodze powiatowej w Suchej Koszalińskiej”

            - parking zlokalizowany przy cmentarzu w Suchej Koszalińskiej od strony w kierunku Kleszcz zakończony jest wystającym krawężnikiem. Krawężnik ten jest zniszczony i na znacznej części wyszczerbiony. Od strony chodnika biegnącego w kierunku Szkoły Podstawowej jest łagodne połączenie, natomiast z drugiej strony wystający krawężnik stanowi niebezpieczeństwo dla przyszłych użytkowników budowanej ścieżki rowerowej.

            W załączeniu przesyłamy zdjęcie powyższej sytuacji z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie likwidacji zagrożeń dla użytkowników drogi”.

            Po odpowiedzi Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie, z 13 czerwca 2018 r., skierowanej do Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, można było sądzić, że do pozytywnego załatwienia problemu, trzeba będzie jeszcze poczekać:

            „Odpowiadając na pismo (…) z dnia 28.05.2018 r. w sprawie krawężnika, stanowiącego obramowanie parkingu przy cmentarzu w Suchej Koszalińskiej zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3504Z, Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie informuje, że uszkodzenie chodnika nastąpiło  w wyniku prac związanych z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z poprzez budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Kleszcze-Sucha Koszalińska”, realizowanej  w ramach zadania pn.: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów”.

            W związku z powyższym, Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie zwraca się z uprzejmą prośbą do Inwestora o spowodowanie naprawy wyłamania krawężnika oraz naprawę wgnieceń kostki polbrukowej  na parkingu przez wykonawcę zadania.

            Dodatkowo informuję, że w projekcie wykonawczym powinny być uwzględnione zmiany polegające na dostosowaniu projektowanej ścieżki do stanu istniejącego w sposób umożliwiający swobodny i bezpieczny przejazd rowerzystów”.

             Po rozmowach telefonicznych z oboma stronami „sporu”, zgłaszający problem Sołtys, ciągle miał nadzieję, że sprawa znajdzie swój szczęśliwy finał!

            I znalazła! 2 lipca 2018 r., dwa dni po I Rowerowym Rajdzie Rodzinnym:  Sucha Koszalińska-Kleszcze-Sucha Koszalińska, było już po problemie!

            Dziękujemy!

            Pozostaje jeszcze tylko – i aż – znak informujący o końcu ścieżki rowerowej, stojący przed cmentarzem!

                                                                                      Tekst i zdjęcia: Ryszard Wątroba

 

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group