Podtrzymują dożynkową tradycję w Suchej Koszalińskiej!

            „Kiedyż się rolnik ma weselić i Bogu pokłonić i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc dziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych?”

                                                                                                                   Zygmunt Gloger

            Z dożynkami – zwanymi także obżynkami, okrężnym lub ograbkiem – wiąże się wiele ciekawych obyczajów i tradycji, z których obecnie kojarzymy chyba najlepiej wicie wieńca dożynkowego, niesionego jako dar przed ołtarz kościoła parafialnego.

            Od najdawniejszych czasów najpierw za zebrany plon dziękowano Bogu! Dożynki dzisiaj, przybrały nieco inny charakter! Obchodzone są przede wszystkim jako święto całej parafii, ewentualnie gminy. Składane u stóp ołtarza wieńce, to często prawdziwe dzieła sztuki, niczym rzeźby czy kolorowe obrazy. Niezmiennie jednak chwalą Boga za urodzaj i proszą o dalsze Boże błogosławieństwo!

            Z inspiracji Sołtysa – w Sołectwie Sucha Koszalińska – od 2015 r., podtrzymywana jest dożynkowa tradycja wicia dożynkowego wieńca. Podtrzymywania tej tradycji podjęły się Panie: Anna Lichmańska, Barbara Szczerkowska i Grażyna Wątroba, które przy wsparciu swoich rodzin - i nie tylko – praktycznie zakończyły już zbiórkę zbóż, z których powstanie tegoroczny wieniec. Nie można tego powiedzieć o stelażu, który od 2015 r., jest w gestii Sławomira Gomolińskiego i Andrzeja Lichmańskiego!

            Do Dożynek Gminnych w Karnieszewicach, które w tym roku mają mieć miejsce 8 września – jeszcze blisko dwa miesiące!

            Tegoroczna susza sprawiła jednak, że żniwowanie 2018, rozpocznie się znacznie wcześniej, niż przed rokiem!

            Zdjęcia i tekst na podstawie „Polskich zwyczajów żniwnych i dożynkowych” Karoliny Wielickiej – Ryszard Wątroba

                       

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group