Szkolenie dla przedstawicieli sianowskich organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska będące realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia dla NGO” zaprasza na szkolenie z zakresu „Budowy wizerunku dla organizacji pozarządowych”, które odbędzie się 25 sierpnia 2018 r. w Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowych. Początek szkolenia zaplanowano na godzinę 9:00.

Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy tj.: public relations w organizacjach pozarządowych, kreowanie wizerunku NGO za pośrednictwem mediów, zasady współpracy z mediami, instrumenty media relations, typowe materiały prasowe, struktura komunikatu prasowego – warsztaty, kampanie promocyjne.

Osobą prowadzącą będzie Milena Szczepańska – Zakrzewska, specjalista ds. promocji w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie. Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w szkoleniu. Zapisy przyjmowane są w terminie do 23 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie (pok. 13 i 14), Sianowskim Inkubatorze Organizacji Pozarządowym lub poprzez przesłanie karty szkoleniowej na adres stowarzyszeniesucha@wp.pl.

KARTA ZGŁOSZENIOWA - POBIERZ TUTAJ!

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group