Po LVI i LVII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie!

            LVI Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, która odbyła się 2 lipca 2018 r. w Sianowie, została zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Sianów w trybie paragrafu 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów.

            W przyjętym – roboczym - „Porządku obrad”, znalazły się tylko dwa punkty: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Sianów” i „Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Sianów”.

            Podczas LVII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie, która odbyła się 27 sierpnia 2018 r. w Sianowie, Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, jak zwykle skorzystał z możliwości zabrania głosu w punkcie „Wystąpienia Obywatelskie”.

            Zabierając głos, tradycyjnie podzielił swoje wystąpienie na dwie części.

            Jako przedstawiciel Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z Gminy i Miasta Sianów w Zarządzie Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, poinformował, między innymi:

            - o 7. – w tym roku – posiedzeniu Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie,  które miało miejsce w Jacinkach, 26 czerwca 2018 r.

            - o wyjazdowych spotkaniach przedstawicieli Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie z Panią Wójt Gminy Świeszyno – Ewą Korczak – 6 lipca i 6 sierpnia 2018 r. w Świeszynie, Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów i Zastępcą Burmistrza – Marcinem Posmykiem – 12 lipca 2018 r. w Sianowie oraz Burmistrzem Polanowa – Grzegorzem Lipskim – 24 lipca 2018 r. w Polanowie.

            - o planowanym na 30 lipca 2018 r., w Świeszynie,  kolejnym spotkaniu Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie z Panią Wójt Gminy Świeszyno – Ewą Korczak. Spotkanie będzie dotyczyło jesiennego Powiatowego Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli, którego Gmina Świeszyno będzie gospodarzem.

            - przypomniał się z roczną kwotą wpłacaną przez Gminę na Stowarzyszenie oraz poinformował o złożeniu Pisma z prośbą o jej podniesienie, począwszy od przyszłego roku, z 700 zł do 1.000 zł.

            Jako Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, między innymi:

            - przypomniał o „urwanym” oznakowaniu ścieżki rowerowej przy drodze nr 203, przy skrzyżowaniu z drogą gminną, ukierunkowującą rowerzystów na nową ścieżkę przez Park Sołecki (Dworski) w Suchej Koszalińskiej, której zakres kończy się w rejonie miejscowego kościoła. Przedstawił przy tym treść Pism: UGiM w Sianowie do ZZDW w Koszalinie z 14 czerwca 2018 r. i ZZDW w Koszalinie do UGiM w Sianowie z 17 lipca 2018 r.

            - nawiązując do zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Sianów, zasugerował – od przyszłego roku – zabezpieczenie środków na koszenie ich poboczy i zlecenie tego zadania specjalistycznym firmom.

            Odpowiedzi Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego, napawały nadzieją! W pierwszym przypadku potrzeba jednak dalszych rozmów pomiędzy zainteresowanymi stronami! W drugim – oszacowania kosztów tego zadania i ujęcia go w Budżecie Gminy na 2019 r.!

            Sprawę podwyższenia rocznej kwoty, wpłacanej przez Gminę na Stowarzyszenie Powiatowe Forum Sołtysów w Koszalinie, pozostawił przyszłemu Burmistrzowi i przyszłej Radzie Miejskiej.

            Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, planowana jest 26 września  2018 r., w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, o godz. 13.oo.

                                                                                                                 Ryszard Wątroba                    

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group