Uwaga. Zebranie wiejskie - 24 września 2018 r. o godz.17.15.

Sucha Koszalińska,  10 września  2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1  Statutu Sołectwa  Sucha Koszalińska,  stanowiącego załącznik  Nr 17  do uchwały  Rady Miejskiej  w Sianowie  z  29  grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie  i Mieście Sianów ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005r. Nr 26, poz. 548)  zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SUCHA KOSZALIŃSKA

Zebranie  odbędzie się 24 września 2018 r. o godz.17.15 (pierwszy termin zebrania) w przypadku braku quorum, drugi termin zebrania godz.17.3o. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej.

Porządek  zebrania:

1.  Otwarcie  zebrania.

2.  Przedstawienie  i przyjęcie „Porządku  zebrania”.

3.  Przyjęcie  „Protokołu”  z  ostatniego  zebrania,  odbytego 23 maja 2018 r.

4. Przedstawienie informacji na temat postępu prac zmierzających do gazyfikacji Sołectwa Sucha Koszalińska. Pytania do zaproszonych Gości! Dyskusja!

6. Przedstawienie propozycji rocznego „Planu finansowo-rzeczowego Sołectwa Sucha Koszalińska na rok 2019". Dyskusja. Podjęcie uchwały!

7.  Sprawy różne, wolne wnioski, zapytania.

8.  Zamknięcie zebrania.

Proszę  Mieszkańców o liczne przybycie!

                                                               SOŁTYS  SOŁECTWA  SUCHA KOSZALIŃSKA

                                                                    Ryszard Wątroba                                                             

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group