Po LVIII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie!

            24 września 2018 r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, odbyła się LVIII Sesja miejscowej Rady Miejskiej.

            Zabierając głos – Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska - tradycyjnie podzielił swoje wystąpienie na dwie części.

            Jako Sekretarz Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, między innymi:

            - podziękował Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów – Maciejowi Berlickiemu, za wyrażenie zgody na dofinansowanie w kwocie 700,oo zł, kosztów organizacji zbliżającego się Forum Sołtysów Powiatu Koszalińskiego w Świeszynie,

            - przypomniał o IV – w tej kadencji – Forum Sołtysów Powiatu Koszalińskiego, które będzie miało miejsce 29 września 2018 r., od godz. 10.oo, w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka” BP w Świeszynie, przypominając o tym Sołtysom, Przewodniczącym Zarządów Osiedli i Burmistrzowi GiM, którzy nie potwierdzili jeszcze swojej na nim obecności,

            - poinformował o spotkaniu Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie z Wójt Gminy Świeszyno – Ewą Korczak, które miało miejsce 30 sierpnia 2018 r. w Świeszynie,

            - poinformował o ósmym w tym roku, posiedzeniu Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, które miało miejsce 15 września 2018 r., podczas Dożynek Powiatowych w Polanowie.

            Jako Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, między innymi:

            - zwrócił uwagę na konieczność zmiany organizacji ruchu na odcinku: Szkoła Podstawowa – Cmentarz Komunalny. Po oddaniu do użytku ścieżki rowerowej z Suchej Koszalińskiej do Kleszcz i dalej – przez Osieki Koszalińskie – do miejscowości Łazy, istniejące oznakowanie miejsc parkingowych ma się nijak do płynności ruchu, a przede wszystkim do bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zmuszanych – przez ustawione przodem do cmentarza samochody – do wychodzenia (wyjeżdżania)  na drogę powiatową!

            - zaapelował o zabezpieczenie środków na dokończenie utwardzenia placu między Szkołą Podstawową, a Cmentarzem Komunalnym w Suchej Koszalińskiej. Przy okazji zwrócił uwagę na brak alternatywnego wjazdu/wyjazdu z tego placu, szczególnie potrzebnego w dniach uroczystości szkolnych, spotkań z rodzicami, dni otwartych, czy przede wszystkim pogrzebów i świąt.  

            Odpowiedzi Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego:

            - potrzeba rozmów pomiędzy zainteresowanymi stronami, to jest: Urzędem Gminy i Miasta w Sianowie oraz Powiatowym Zarządem Dróg w Koszalinie,

            - należy oszacować koszty tego zadania i ująć je w Budżecie Gminy na 2019 r.! To jednak sprawa dla nowej Rady Miejskiej i nowego Burmistrza!

            Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, planowana na 29 października  2018 r., w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, o godz. 9.oo, zostanie przyśpieszona z uwagi na wybory samorządowe, które będą miały miejsce 21 października 2018 r.

                                                                                                                 Ryszard Wątroba   

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group