Kolejne szkolenia w Centrum Organizacji Pozarządowych w Sianowie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska dzięki dotacji z Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych prowadzi w tym roku Centrum Organizacji Pozarządowych. Wsparciem instytucji objętych zostało 10 podmiotów.

Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie potencjału sianowskiego trzeciego sektora poprzez m.in. cykl szkoleń, z których mogą skorzystać członkowie sianowskich organizacji pozarządowych. Pierwsze z nich pn. „Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych” miało miejsce 25 sierpnia 2018 r., kolejne pn. „Przygotowanie oferty sponsorskiej” przeprowadzone zostało 22 września 2018. Kolejne szkolenia pn. „Zarządzanie projektami” oraz „Pozyskiwanie funduszy” zaplanowane zostało na 20 października 2018 r. oraz 10 listopada 2018 r. Osoby chcące wziąć udział w szkolenia zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszeniowej dostępnej na stronach www.sianow.pl oraz www.suchakoszalinska.pl lub bezpośredni kontakt w Centrum Organizacji Pozarządowych, a także Urzędzie Gminy i Miasta w Sianowie  (pok. 13 i 14). Liczba miejsc ograniczona.

Warto zaznaczyć, iż projekt „Centrum Organizacji Pozarządowych” realizowany jest dzięki dotacji z Programu Fundusz Obywatelskich, który wdrażany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zadanie wsparte zostało kwotą  87,5 tys. zł.

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group