Po LIX Sesji Rady Miejskiej w Sianowie!

            15 października 2018 r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, odbyła się LIX Sesja miejscowej Rady Miejskiej. Ponieważ została zwołana w trybie paragrafu 15 ust. 3 Statutu Gminy Sianów, w zaproponowanym „Porządku obrad”, nie było „Wystąpień obywatelskich”!

            Na szczęście  podczas dyskusji nad „Porządkiem obrad” zdecydowano, że po wystąpieniu Burmistrza Gminy i Miasta Sianów i podziękowaniach dla Radnych Rady Miejskiej w Sianowie, będzie okazja do zabrania głosu dla wszystkich chętnych!

            Zabierając głos – Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska – tradycyjnie  podzielił swoje wystąpienie na dwie części.

            Jako Sekretarz Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, między innymi:

            - podziękował Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów – Maciejowi Berlickiemu, za dofinansowanie w kwocie 700,oo zł, kosztów organizacji Forum Sołtysów Powiatu Koszalińskiego, które miało miejsce 29 września 2018 r., w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka” BP w Świeszynie. I za wcześniejsze – coroczne – w tej samej wysokości przekazywane kwoty.

            - podziękował  za obecność na Forum Sołtysów Powiatu Koszalińskiego, które miało miejsce 29 września 2018 r., od godz. 10.oo, w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka” BP w Świeszynie, podkreślając nieobecność włodarzy Gminy i Miasta Sianów,

            - poinformował o kolejnych w tym roku, posiedzeniach Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie. Miały one miejsce: 9.-te – 29 września 2018 r. w Świeszynie, 10.-te – 4 października 2018 r. i 11.-te – 15 października 2018 r. w Koszalinie.  

            Jako Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, między innymi:

            - podziękował Radnym Rady Miejskiej w Sianowie z Pracownikami Biura Rady, Burmistrzom i Pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, Radnym Rady Powiatu w Koszalinie, Pracownikom Zakładów i Funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej, za kadencyjną pomoc i współpracę na rzecz Sołectwa Sucha Koszalińska,

            - zwrócił się z prośbą – w obecności Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego – o zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów komunalnych z Cmentarza Komunalnego w Suchej Koszalińskiej, przed i po 1 listopada 2018 r. Zwrócił się ponadto o dodatkowy pojemnik na liście!

            - zapytał o Gminny Program Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, prosząc o wsparcie imprez organizowanych w sołectwach, w tym w Sołectwie Sucha Koszalińska.

            Odpowiedzi Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego, tym razem nie było, z uwagi na to, że była to ostatnia Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, w tej kadencji!

            Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Sianowie, już po wyborach samorządowych,  które będą miały miejsce 21 października 2018 r.

                                             Tekst - Ryszard Wątroba, zdjęcie – Waldemar Kosowski   

 

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group