Prace konserwatorskie przy kościele w Suchej Koszalińskiej

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach jest beneficjentem środków RPO WZ 2014-2020 w ramach działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe. Realizuje projekt pn.  „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach korony gotyku jamneńskiego celem zwiększenia potencjału dziedzictwa Pomorza Zachodniego”.

Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu poprzez prace konserwatorskie przy dwóch zabytkowych obiektach do końca października 2018 r. oraz wdrożenie nowej oferty kulturalno-edukacyjnej i tym samym zwiększenie potencjału dziedzictwa Pomorza Zachodniego.

Wartość projektu: 1 583 379,42 zł

Dofinansowanie przyznano w wysokości 1 308 707,06 zł

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu są prace konserwatorsko- restauratorskie przy zabytkowych kościołach korony gotyku jamneńskiego tj. kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach oraz kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej. Zakres prac w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Osiekach: 1. Konserwacja ścian wewnętrznych, 2. Konserwacja drewnianej konstrukcji wnętrza wieży, 3. Wymiana i termomodernizacja stolarki okiennej, 4. Instalacja elektryczna i instalacje niskoprądowe sygnalizacji włamania i napadu, 5. Przystosowanie wejścia do osób niepełnosprawnych – posadzka, 6. Dokumentacja konserwatorska oraz badania, 7. Nadzór archeologiczny w ramach przystosowania wejścia kościoła do osób niepełnosprawnych.

Zakres prac w kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Suchej Koszalińskiej: 1. Fumigacja, 2. Konserwacja pokrycia dachu oraz drewnianej konstrukcji wieży, 3. Remont elewacji, 4. Wymiana i termomodernizacja stolarki okiennej, 5. Konserwacja ścian wewnętrznych, 6. Przystosowanie wejścia do osób niepełnosprawnych – posadzka, 7. Dokumentacja konserwatorska oraz badania. 8. Nadzór archeologiczny w ramach przystosowania wejścia kościoła do osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu realizowane będą działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, których głównym celem będzie informacja lokalnej społeczności oraz turystów o realizacji projektu oraz zwiększenie liczby osób odwiedzających.

Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.10.2018 r.

Zdjęcia: Waldemar Kosowski

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group