W Suchej Koszalińskiej pobiegną – pomaszerują dla Niepodległej!

            Setna rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, stała się w Suchej Koszalińskiej okazją do zmiany nazwy, organizowanego od 2015 r. wydarzenia, „Biegi – Marsze dla Biało-Czerwonej”, na „Biegi – Marsze dla Niepodległej”! Zmiany, postulowanej od pewnego czasu przez Członków Rady Sołeckiej

            Z uwagi na postawioną w tym roku wiatę rekreacyjną, tegoroczna IV edycja „Biegów – Marszy dla Niepodległej”, odbędzie się w – i – wokół Parku Dworskiego w Suchej Koszalińskiej.

            Długość IV-go Biegu – Marszu dla Przedszkolaków (100 metrów), która rosła o metr rocznie, nawiązuje do 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Długość IV-go Biegu otwartego (1918 metrów) – do roku 1918, roku Narodzin Niepodległej!

            W pierwszym, o godz. 12.oo, pobiegną – pomaszerują Przedszkolacy (za wiedzą i - zgodą na piśmie - opiekunów prawnych), natomiast w drugim, dwadzieścia minut później – dzieci szkolne, młodzież i dorośli (niepełnoletni: za wiedzą i - zgodą na piśmie – opiekunów prawnych)!

            Mile widziane będą – biało-czerwone – stroje Uczestników i obserwatorów tegorocznej imprezy!

            Zapisy 11 Listopada 2018 r., trwać będą od godz. 11.3o – w Sekretariacie pod wiatą rekreacyjną.

            Organizatorzy: Sołtys, Rada Sołecka w komplecie oraz Katarzyna Jaruga – Lekarz, Grażyna Wątroba – Sekretarz, Dariusz Jarosz – Członek Zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Robert Szczerkowski, proszą Mieszkańców Sołectwa i Gości, do czynnego włączenia się w obchody tej jedynej w swoim rodzaju Rocznicy! Przy okazji proszą Mieszkańców o wywieszenie tego dnia biało-czerwonej flagi!

            Tym bardziej, że w 2017 r., dzięki Prezesowi Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska – Tomaszowi Tesmerowi, Mieszkańcy Sołectwa Sucha Koszalińska, zostali w nie bezpłatnie zaopatrzeni!

            Swoją polskość manifestować flagą mamy prawo każdego dnia. Tym bardziej w symbolicznym dniu 100-lecia Odzyskania Niepodległości!  

            Na Uczestników obu Biegów – Marszy, czekać będą biało-czerwone,  okolicznościowe dyplomy, a dla zwycięzców Biegu – marszu otwartego – w kategorii dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn: okolicznościowe statuetki bociana, ufundowane przez Roberta Szczerkowskiego! Będzie ognisko z kiełbaską – przy wiacie – z losowaniem upominków dla Uczestników Imprezy!

            Sołtys Sołectwa dziękuje Wszystkim, którzy już pomogli i którzy jeszcze pomogą – w przygotowaniu i przeprowadzeniu IV. edycji  „Biegów – Marszy dla Niepodległej” w Suchej Koszalińskiej!

                                              Tekst – Ryszard Wątroba, plakat – Wojciech Sadowski

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group