Zaśpiewali, a następnie pobiegli – pomaszerowali dla Niepodległej!

            Setna rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, stała się w Suchej Koszalińskiej okazją do zmiany nazwy i trasy, organizowanego w Sołectwie od 2015 r. wydarzenia: „Biegi – Marsze dla Biało-Czerwonej”, na „Biegi – Marsze dla Niepodległej”! Zmiany, postulowanej od pewnego czasu przez Członków Rady Sołeckiej     

            Z uwagi na postawioną w 2018 r. wiatę rekreacyjną, tegoroczna IV edycja „Biegów – Marszy dla Niepodległej”, odbyła się w – i – wokół Parku Dworskiego w Suchej Koszalińskiej.

            Przygotowaniem i zabezpieczeniem tras biegów – marszy: dla przedszkolaków i biegu – marszu otwartego, zajęli się: Dariusz i Jakub Jaroszowie. Dariusz Jarosz – to Członek Zarządu Koszalińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jakub Jarosz – to zwycięzca Biegu-marszu otwartego z roku 2015, 2016 i 2017! Obaj są Mieszkańcami Suchej Koszalińskiej.

            Posprzątaniem, oflagowaniem miejsca imprezy i przygotowaniem nagłośnienia miejsca odprawy przedbiegowej, zajęli się: Sławomir Gomoliński, Marcin Jaruga, Grzegorz Kołodziej, Andrzej Pietrasik, Ryszard Wątroba i Henryk Wojtan.

            Przygotowanie ogniska, które towarzyszyło uczestnikom i obserwatorom 11-Listopadowych zmagań, a także pieczeniu smacznych kiełbasek, było w gestii: Katarzyny Gniadek, Tadeusza Hoszowskiego i Roberta Szczerkowskiego.

            Sekretariat IV edycji „Biegów – Marszy dla Niepodległej”, tworzyły natomiast: Marcelina Gomolińska, Ewelina Lichmańska, Martyna Pietrzak, Barbara Szczerkowska i Grażyna Wątroba.

            Po wpisaniu się na „Listę startową” i wypełnieniu „Karty zgłoszenia do Biegu-Marszu dla Niepodległej”, przyszedł czas na wspólne odśpiewanie Hymnu Polski – „Mazurka Dąbrowskiego”. Jego pełnej, czterozwrotkowej wersji!

       W I biegu – marszu, o godz. 12.1o, pobiegli – pomaszerowali Przedszkolacy, natomiast w biegu – marszu, dwadzieścia minut późniejDzieci szkolne, młodzież i dorośli!

      Bardzo dobrze przygotowane i oznakowane trasy biegów – marszy, plus do tego profesjonalne, medyczne zabezpieczenie imprezy przez Lekarza, zachęciło rekordowo licznie przybyłych do czynnego uczestnictwa w czwartej edycji Biegów – Marszy dla Niepodległej. Tym bardziej, że przez cały czas trwania biegów – marszy, obecni byli także Strażnicy Miejscy: – młodszy specjalista Dariusz Kopczewski i młodszy specjalista Piotr Wierbiel, zabezpieczający Uczestników imprezy od strony ul. Koszalińskiej.

      Na najmłodszych Uczestników obu Biegów – marszy, czekały biało-czerwone wiatraczki, wręczane przez Marcelinę Gomolińską, Ewelinę Lichmańską i Martynę Pietrzak. Na wszystkich słodycze, okolicznościowe dyplomy – przygotowane przez Wojciecha Sadowskiego, a wydrukowane przez Tomasza Tesmera i Bernarda Pacewicza oraz okolicznościowe tradycyjne już – losowane – upominki, zebrane i losowane przez Barbarę Szczerkowską i Grażynę Wątrobę!

      Czekały też statuetki bociana, nawiązujące do symbolu graficznego naszego Sołectwa – ufundowane i wręczane przez Roberta Szczerkowskiego. Metalowe logo sołectwa otrzymali zwycięzcy Biegu – marszu w kategorii open:  Beata Mosiewicz i Jakub Jarosz oraz jego najmłodszy i najstarszy uczestnik: Mateusz Plonder i Ryszard Wątroba!  

      Rozpalone wcześniej ognisko, grillowana własnoręcznie kiełbaska z przyprawami, ciepłe i zimne napoje, zachęcały do pozostawania na świeżym powietrzu. Nie zabrakło pieczywa – tradycyjnie podarowanego przez Huberta i Tadeusza Banaśkiewiczów!

            Ta patriotyczna impreza mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu Osób, Stowarzyszeń i Instytucji.

            Organizatorzy: Sołtys – Ryszard Wątroba i Rada Sołecka w składzie: Barbara Szczerkowska, Tadeusz Kaczor, Bernard Pacewicz, Marek Szczerkowski, Jarosław Szuplak i Przemysław Tymiński, serdecznie dziękują zatem:

            - Rekordowo licznym, czynnym (48 Osób) i biernym Uczestnikom IV Biegu – Marszu dla Niepodległej,

            - Urzędowi Gminy i Miasta w Sianowie,

            - Starostwu Powiatowemu w Koszalinie,

            - Współpracującym z Organizatorami: Danieli Gazickiej, Katarzynie Jarudze, Eleonorze Pacewicz, Grażynie Wątrobie, Hubertowi i Tadeuszowi Banaśkiewiczom, Dariuszowi i Jakubowi Jaroszom, Marcinowi Jarudze i Robertowi Szczerkowskiemu,

- Alicji Dunowskiej–Jakóbczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej, Krzysztofowi Kuzio – Prezesowi Stowarzyszenia Rodziców Uczniów Szkoły w Suchej Koszalińskiej i Tomaszowi Tesmerowi – Prezesowi Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska,

- Komendantowi Straży Miejskiej w Sianowie – Zbigniewowi Stopie oraz Strażnikom: Dariuszowi Kopczewskiemu i Piotrowi Wierbielowi,

- Kierownikowi Posterunku Policji w Sianowie – Piotrowi Łojewskiemu,

- Wojciechowi Sadowskiemu z Sianowa,

- Redaktor „Głosu Koszalińskiego” – Joannie Krężelewskiej,

- Mieszkańcom Sołectwa Sucha Koszalińska: Katarzynie Gniadek, Marcelinie Gomolińskiej, Sławomirowi Gomolińskiemu, Tadeuszowi Hoszowskiemu, Grzegorzowi Kołodziejowi, Ewelinie Lichmańskiej, Łukaszowi Paszkiewiczowi, Andrzejowi Pietrasikowi,  Martynie Pietrzak, Wiktorowi Wątrobie, Henrykowi Wojtanowi.

      Sołtys Sołectwa, dziękując imiennie Członkom Rady Sołeckiej, za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tegorocznej imprezy, dziękuje Tym Mieszkańcom,

Tekst – Ryszard Wątroba, zdjęcia: Bernard Pacewicz

  

 

 

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group