Po I Sesji RM w Sianowie i RP w Koszalinie!

            19 listopada 2018 r., o godz. 17.oo, w Kinie „Zorza” w Sianowie, odbyła się I Sesja miejscowej Rady Miejskiej, nowej kadencji.

            W „Porządku obrad”, znalazły się:

            - Otwarcie inauguracyjnej Sesji Rady

            - Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze

            - Złożenie ślubowania przez radnych

            - Wybór przewodniczącego Rady

            - Złożenie ślubowania przez Burmistrza

            - Zamknięcie obrad.

            Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sianowie, trzynastoma głosami za i jednym wstrzymującym się, został mieszkaniec Sianowa – Janusz Machała. Głosowało czternaścioro radnych!

            22 listopada 2018 r., na I Sesji nowej kadencji, zebrali się radni Rady Powiatu w Koszalinie.

            Nowym Przewodniczącym Rady Powiatu w Koszalinie, został Zbigniew Grabarek – mieszkaniec Wierciszewa!

            Powiat ma też nowego Wicestarostę! Został nim Tomasz Tesmer – mieszkaniec Suchej Koszalińskiej!

            Gratulujemy Obu mieszkańcom Gminy i Miasta Sianów!

            Najbliższa Sesja Rady Miejskiej w Sianowie już 27 listopada 2018 r., o godz. 10.oo – w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie!

            Tekst - Ryszard Wątroba, zdjęcia z I Sesji Rady Miejskiej w Sianowie – Waldemar Kosowski

           

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group