Kalendarz sołecki 2019

Kalendarz sołecki 2019

XXVI (XX Halowy) Piłkarski Turniej Absolwentów Szkoły Podstawowej w Suchej Koszalińskiej im. Andrzeja Holca, 9 lutego 2019 r. – Sala sportowa SP w Suchej Koszalińskiej.

IV Halowy Turniej Piłkarski Sołectw i Osiedli Gminy i Miasta Sianów o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Eliminacje gminno-miejskie do Turnieju powiatowego, 24 lutego 2019 r. – Sala Sportowo-Widowiskowa SP Nr 2 w Sianowie.

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej – marzec/kwiecień 2019 r.

V FESTYN SOŁECKI, 29/30 czerwca 2019 r. – Plac w Parku Dworskim w Suchej Koszalińskiej.

WYCIECZKA – lipiec/sierpień 2019 r.?

DOŻYNKI GMINNE – wrzesień 2019 r.

DOŻYNKI POWIATOWE – wrzesień 2019 r.

DOŻYNKI PARAFIALNE – wrzesień 2019 r.

V BIEGI – MARSZE dla Niepodległej w Suchej Koszalińskiej, 11 Listopada 2019 r. – wokół Parku Dworskiego w Suchej Koszalińskiej

PACZKI ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE DLA DZIECI – 24 grudnia 2019 r. – Sucha Koszalińska.

 

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Sucha Koszalińska

 

 

Uwaga! Dopuszcza się możliwość zmiany terminu lub miejsca imprez, których Sołectwo nie jest organizatorem!

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group