Po VII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie!

            27 lutego 2019 r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, odbyła się VII Sesja miejscowej Rady Miejskiej.

            Zabierając głos – Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska – tradycyjnie  podzielił swoje wystąpienie na dwie części.

            Jako Sekretarz Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, między innymi:

            - poinformował o odbytych posiedzeniach Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie (4 i 13 lutego 2019 r.). Decyzją posiedzenia z 4 lutego 2019 r., postanowiono przesunąć w czasie obchody Powiatowego Dnia Sołtysa. Nie uległ zmianie termin 4. Halowego Turnieju Piłkarskiego Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego w Mielnie. Odbędzie się on, jak planowano 10 marca 2019 r.

            - podziękował Burmistrzowi Gminy i Miasta Sianów – Maciejowi Berlickiemu, za obecność podczas sianowskiego Turnieju eliminacyjnego, do wspomnianego wyżej, Turnieju w Mielnie (24 lutego 2019 r.). Sianowskie eliminacje z udziałem czterech Sołectw, wygrało Sołectwo Osieki Koszalińskie i to ono będzie reprezentowało Gminę i Miasto Sianów na Turnieju w Mielnie. Korzystając z okazji Ryszard Wątroba – pogratulował Sołtysowi Osiek Koszalińskich – Grzegorzowi Kowalczykowi. Wszystkim grającym i obserwującym sołeckie zmagania podziękował za obecność!

            Jako Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, między innymi:

            - przypomniał o zamontowanej 18 stycznia 2018 r., skrzynce energetycznej na granicy Parku Dworskiego (Sołeckiego) w Suchej Koszalińskiej, z której do tej pory nie udało się skorzystać! Szczególnie dało się to odczuć podczas ubiegłorocznego Festynu Sołeckiego, na przełomie czerwca i lipca oraz ubiegłorocznego Marszu/Biegu dla Niepodległej – 11 Listopada!

            - przypomniał o braku lamp: przy nowo powstałej wiacie rekreacyjnej w Parku Dworskim (Sołeckim) oraz przy Cmentarzu Komunalnym.

            - przypomniał o zgłaszanej przed trzema laty potrzebie poszerzenia/wydłużenia miejscowego Cmentarza Komunalnego. Być może jego jednoczesnego poszerzenia i wydłużenia!

            - zgłosił problem Mieszkańca ul. Koszalińskiej bocznej. Problem częstych awarii sieci wodociągowej.

            Z odpowiedzi Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego, można sądzić, że pierwszy i ostatni problem będzie załatwiony do lata 2019 r. Drugi i trzeci problem nie doczekał się odpowiedzi!

            Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Sianowie planowana jest na 25 marca 2019 r. – o godz. 9.oo – w Sali Posiedzeń w Sianowie.

                                                                                                                                       Ryszard Wątroba  

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group