Po spotkaniu z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli!

            12 marca 2019 r., w Świetlicy Wiejskiej w Skibnie, miało miejsce Spotkanie Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów – Maciejem Berlickim i Sekretarzem Gminy i Miasta Sianów – Henrykiem Lubockim.

            Powodem spotkania był – przypadający 11 marca 2019 r. – Dzień Sołtysa.

            Z tej okazji Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli, otrzymali z rąk Burmistrza i Sekretarza, oprawione wizerunki sianowskiego starego rynku, autorstwa  Adama Maciejewskiego, z podziękowaniami i życzeniami od Macieja Berlickiego – Burmistrza Gminy i Miasta Sianów oraz Janusza Machały – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sianowie:

            „Dzień Sołtysa jest szczególną okazją do wyrażenia uznania za trud codziennej pracy i podejmowane działania na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Sianów.

            Pełnienie roli Sołtysa to duże wyzwanie. Sołtys jest najbliżej mieszkańców, zna ich potrzeby, integruje i motywuje do wspólnych działań. Od jego aktywności, w dużej mierze, zależy rozwój miejscowości i poprawa jakości życia lokalnej społeczności.

            Dlatego też serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz efektywną współpracę z samorządem gminnym.

            Życzymy, aby wzajemne współdziałanie oraz zrozumienie, zarówno z mieszkańcami, jak i władzami samorządu, przyniosło zadowolenie i dodawało wytrwałości w wypełnianiu codziennych obowiązków sołtysa.

            Składamy również życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia oraz wielu inicjatyw, które przełożą się na rozwój Gminy i Miasta Sianów”.

            22 marca 2019 r., rozpoczną się wybory Sołtysów Sołectw i Przewodniczących Zarządów Osiedli w Gminie i Mieście Sianów. Odpowiednio także: Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli!

            Tekst – Ryszard Wątroba, zdjęcia – Waldemar Kosowski

           

           

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group