Po VIII Sesji Rady Miejskiej w Sianowie!

            25 marca 2019 r., w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, odbyła się VIII Sesja miejscowej Rady Miejskiej.

            Zabierając głos – Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska – tradycyjnie  podzielił swoje wystąpienie na dwie części.

            Jako Sekretarz Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, między innymi:

            - poinformował o odbytym 19 marca 2019 r. w Koszalinie, posiedzeniu Zarządu Powiatowego Forum Sołtysów w Koszalinie, którego tematem były, między innymi: 4. Halowy Turniej Piłkarski Sołectw i Osiedli Powiatu Koszalińskiego o Puchar Starosty Koszalińskiego w Mielnie (10 marca 2019 r.) oraz wycieczka dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli do Poczdamu, z obiadem w Berlinie (25 maja 2019 r.).

            - pogratulował Sołtysowi Osiek Koszalińskich – Grzegorzowi Kowalczykowi – III  miejsca drużyny. Wszystkim grającym i obserwującym sołeckie zmagania podziękował za obecność w Mielnie!

            Jako Sołtys Sołectwa Sucha Koszalińska, między innymi:

            - po zauważeniu pozostawionych przy posesjach częściach samochodowych – po mającym miejsce 23 marca 2019 r. odbiorze odpadów wielkogabarytowych – zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie sprawy oraz o poprawienie stosownej grafiki w części „Gratowóz nie odbiera”,

            - przypomniał się z tematem tablic informacyjnych z herbem, nazwami ulic i numerami posesji, które wymagają pilnej naprawy.    

            Z odpowiedzi Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego, na pierwszy temat wynikało, że PGK w Koszalinie, pozostawiło problem Mieszkańcom, którzy tego typu odpady, mogą oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sianowie, przy ul. Łubuszan 80.

            Drugi temat powinien zostać załatwiony do końca pierwszego półrocza tego roku!

            Kolejna Sesja Rady Miejskiej w Sianowie planowana jest na 25 kwietnia 2019 r. – o godz. 11.oo – w sali posiedzeń w Sianowie.

                                                                                                                                       Ryszard Wątroba 

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group