ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SUCHA KOSZALIŃSKA - 10 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu Sołectwa Sucha Koszalińska stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały Rady Miejskiej w Sianowie z 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie i Mieście Sianów (Dz. Urz. Woj. Zachodnio­pomorskiego z 2005 r. Nr 26, poz. 548) zwołuję

 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SUCHA KOSZALIŃSKA

 

Zebranie odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 (pierwszy termin zebrania) w przypadku braku quorum drugi termin zebrania godz. 17.15

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej.

 

Porządek zebrania:

Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum:

1. Przedstawienie porządku zebrania.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Wybór Sołtysa.

4. Wybór Rady Sołeckiej.

5. Sprawy różne *.

6. Zamknięcie obrad.                                                   BURMISTRZ

                                                                              Maciej Berlicki

                                                         

 

Proszę mieszkańców o liczne i punktualne przybycie!

 

*Dopuszcza się omówienie spraw różnych w trakcie realizacji punktów 4 i 5 porządku obrad.

 

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group