Po wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Suchej Koszalińskiej!

            10 kwietnia 2019 r. – w Szkole Podstawowej w Suchej Koszalińskiej – odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Sucha Koszalińska, w którego „Porządku”, znalazły się dwa istotne punkty:

            - wybór Sołtysa oraz

            - wybór Rady Sołeckiej.

            Po informacji – kończącego kadencję – Sołtysa Ryszarda Wątroby, że nie będzie zabiegał o reelekcję, nastąpił czas zgłaszania kandydatur na Sołtysa Sołectwa Sucha Koszalińska. Ostatecznie, tajnemu głosowaniu poddano kandydatury: Marcina Jarugi i Mieczysława Karasia.

            Wolą zgromadzonych Mieszkańców, nowym Sołtysem Sołectwa Sucha Koszalińska, został wybrany Marcin Jaruga. Gratulujemy!

            Podobnej procedurze, poddani zostali kandydaci zgłoszeni do Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska. Tajnemu głosowaniu poddano kandydatury: Radosława Arabasza, Mariusza Burzyńskiego, Bernarda Pacewicza, Roberta Szczerkowskiego i Ryszarda Wątroby.

            Wolą zgromadzonych Mieszkańców, wszyscy zgłoszeni, zostali wybrani Członkami Rady Sołeckiej Sołectwa Sucha Koszalińska. Gratulujemy!

            Uzupełnienie składu Rady, nastąpi na najbliższym Zebraniu Wiejskim Sołectwa Sucha Koszalińska.

            Czas drukowania „Kart do głosowania”, a także liczenia głosów, zebrani wykorzystali na rozmowę z zaproszonymi przez poprzedniego Sołtysa – Ryszarda Wątrobę: Dariuszem Meyerem i Dariuszem Mikołajczakiem – Projektantami, reprezentującymi Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Gazsystem z Nowych Bielic. Obaj Panowie podzielili się spostrzeżeniami z pracy nad dokumentacją projektową gazyfikacji Miejscowości Sucha Koszalińska! Był też czas na indywidualne rozmowy po Zebraniu!

            Zebranie zwołane przez Burmistrza Gminy i Miasta Sianów – Macieja Berlickiego, prowadził Sekretarz – Henryk Lubocki.

                                                                                                                Ryszard Wątroba

 

           

              

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group