POSPOLITE RUSZENIE w SUCHEJ KOSZALIŃSKIEJ

 

                             POSPOLITE RUSZENIE w  SUCHEJ KOSZALIŃSKIEJ

 

    Już w najbliższą sobotę 27.04.2019 godz. 10:00 odbędzie się sprzątanie parku i placu zabaw w Suchej Koszalińskiej.

Wszystkich chętnych zapraszamy do pomocy ze sprzętem i bez. Spotykamy się pod wiatą w parku.

                            

                                             Sołtys oraz Rada Sołecka

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group