POSPOLITE RUSZENIE w SUCHEJ KOSZALIŃSKIEJ - 25 maja 2019 r.

Już w najbliższą sobotę 25.05.2019 odbędzie się sprzątanie i koszenie w parku w Suchej Koszalińskiej. Zapraszamy wszystkich dorosłych oraz dzieci, ze sprzętem (kosy, grabie, itp.) jak i bez sprzętu. Zbiórka o godzinie 10:00 pod wiatą. Od godziny 13:30 ognisko z kiełbaskami. Sołtys oraz Rada Sołecka

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group