Stowarzyszenie z Suchej aktywnie wspiera sianowskich seniorów.

Projekt „Dajmy szczęście niech przenika” to nowe przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska, skierowane do osób powyżej 60 roku życia. Dzięki dotacji pozyskanej z Rządowego Programu ASOS 2014 – 2020, 62 seniorów aktywnie spędza swój wolny czas.

Założeniem projektu wdrażanego od marca bieżącego roku jest aktywizacja osób w wieku 60 + poprzez organizację cotygodniowych zajęć obejmujących warsztaty: obsługi komputera, gry planszowe, kulinarne, filmowe, jogi, obsługi urządzeń mobilnych, basenowe. Dodatkowo uczestnicy projektu mają możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych tj. wyjścia do kina, teatru, filharmonii. Planowane jest także wdrożenie kampanii pod hasłem „bezpieczny senior” obejmującej spotkania z Policją, Rzecznikiem Praw Konsumenta oraz przedstawicielami Straży Pożarnej. Osoby najbardziej aktywne przejdą ponadto szkolenie z zakresu edukacji nieformalnej opiekunów osób starszych, dzięki czemu przygotowani będą do samodzielnego wdrażania kolejnych programów kierowanych do seniorów.

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group