Seniorzy w Zakopanem

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sucha Koszalińska kontynuuje projekt „Dajmy szczęście niech przenika” skierowany dla osób w wieku 60+. W ramach odpoczynku od codziennych zajęć ćwiczeniowych seniorzy udali się na 3-dniową wycieczkę do Częstochowy i Zakopanego.

Zgodnie z założeniami przedsięwzięcie „Dajmy szczęście niech przenika” finansowanego ze środków Rządowego Programu ASOS 2014 -2020, polega na aktywizacji społecznej osób starszych poprzez organizację m.in. cyklicznych zajęć ćwiczeniowych czy spotkań integracyjnych. Po blisko 4 miesięcznej działalności osoby objęte projektem miały okazję udać się do Częstochowy i Zakopanego, zwiedzając po drodze zabytki województwa świętokrzyskiego i małopolskiego.

Zadanie skierowane do grupy 60 osób realizowane będzie zgodnie z założeniami do końca bieżącego roku.

Kontakt

Sołtys: Marcin Jaruga, tel. 532 791 983
soltys.suchakoszalinska@gmail.com
Stowarzyszenie: Tomasz Tesmer, 602 217 299
76-003 Sucha Koszalińska, ul. Darłowska 2/2
e-mail: stowarzyszeniesucha@wp.pl

Zobacz mapę

Produkcja: Rhema Group